اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی همدان همدان ایران 1374 18.12
2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری علوم پزشکی تهران تهران ایران 1377 18.22
3 دکتری تخصصی پرستاری PhD علوم پزشکی ایران تهران ایران 1392 19.54
4 فلوشیپ یادگیری الکترونیک(ترکیبی) علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1398 گواهی نامه
:: ::