اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تدوین اولویت‌های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان: یک مطالعه دلفی شهامتی پریما، دین محمدی محمدرضا، آقاجانلو علی مراقبت اورژانس 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 بررسی تاثیر مشاوره و پیگیری تلفنی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مزمن لیلا سلیمی عزت، نسرین حنیفی، محمدرضا دین محمدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1395 مرضیه مجیدپور، محمدرضا دین محمدی؛ سقراط فقیه زاده نشریه مراقبت اورژانس 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران ترومایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش‌های اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۶ . . ۱۳۹۶; ۱ (۳) :۱۱-۱۷ صادقی محمدی سارا، دین محمدی محمدرضا نشریه ایرانی مراقبت اورژانس 1396 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 عوامل و شرايط حرفه‌ای و خارج حرفه‌ای مؤثر بر اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجويان کارشناسی پرستاری ايران: يک مطالعه کيفی دکتر محمدرضا دين محمدی، دکتر امير جلالی ، دکتر حميد پيروی مجله دانشکده پرستاری و مامايی اروميه 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تجربه دانشجويان پرستاری در محيط های بالينی: خشونت عمودی محمدرضا دين محمدي، حميد پيروي، ندا مهرداد نشریه پرستاری ایران 1394 مقاله کامل
7 معرفی نظریه دگردیسی حرفه‌ای دانشجویان کارشناسی پرستاری و کاربرد آن در آموزش پرستاری محمد رضا دین محمدی, امیر جلالی, حمید پیروی نشریه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ملکی زهره، دین‏ محمدی محمدرضا، نقیبی ترانه. مجله علوم اعصاب شفای خاتم 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 تجربه سال آخر دانشجويان کارشناسی پرستاری در محيط های بالينی: فخر حرفه ای محمدرضا دين محمدی و همکاران فصلنامه توسعه آموزش زنجان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 پدیده سلطه گری/ سلطه پذیری Oppression در حرفه پرستاری و چگونگي مديريت آن محمدرضا دین محمدی و همکاران فصلنامه پژوهشی بیمارستان، سال 12، شماره 2، تابستان 1392 مقاله کامل مقالات مروري
11 بررسی رضایت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی شهر کرمانشاه از رعایت حقوق بیمار ، 1390 محمدرضا دین محمدی (نفر دوم) مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 تحليل مفهوم اجتماعي شدن حرفه اي در پرستاري: رويكرد تكاملي راجرز محمدرضا دين محمدي ، فروغ رفيعي ، حميد پيروي ، ندا مهرداد فصلنامه حيات، شماره 45، تابستان 1389 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 نقش مردان در حرفه پرستاري: يك مطالعه تلفيق در تحقيق امير جلالي، حميد پيروي، محمدرضا دين محمدي، نعيمه سيدفاطمي، ابراهيم عزتي فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بازخورد: عنصر اساسي آموزش باليني محمدرضا دين محمدي ، امير جلالي، فريده باستاني، سرور پرويزي، ليلي بريم نژاد مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، شماره 23، پاييز 1388 1388 مقاله کامل مقالات مروري
15 بررسي عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر بر گرايش مجدد به مصرف مواد افيوني از ديدگاه معتادان خودمعرف مركز پذيرش، درمان و پيگيري سازمان بهزيستي زنجان محمد‌رضا دين‌محمدي، كورش اميني، محمدرضا يزدانخواه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، شماره 59، تابستان1386 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 اختلال هاي الگوي خواب در پرستاران بيمارستان هاي منتخب زنجان نسرين بهرامي نژاد ، رقيه حيدري ، مهناز افشين جو ، محمدرضا دين محمدي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 40، پاييز 1385 1385 نامه به سردبیر پژوهشي اصيل
17 مرور مطالعات : دستورالعمل هاي جديد در زمينه احياي قلبي - تنفسي محمدرضا دين محمدي ، كورش اميني ، ابوالفضل رحيمي فصلنامه پرستاري و مامايي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)، شماره 55، زمستان 1385 1385 مقاله کامل مقالات مروري
18 افق ها و رهنمودهای جدید احیائ قلبی عروقی پیشرفته محمد رضا دين محمدي فصل نامه علمی –آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، جلد 4؛شماره 15 1383 مقاله کامل مقالات مروري
19 بررسي مشخصات فردي، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي و طبي بيماران تحت همودياليز مركز دياليز شهيد بهشتي زنجان محمد رضا دين محمدي فصلنامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان، شماره 47، زمستان 1381 و بهار 1382 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 بررسی مقایسه ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی )دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های بعد از عمل در دو گروه آموزشی نظام قدیم و کاراموزی در عرصه محمد رضا دين محمدي فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان، جلد 11، شماره 43 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز محمد رضا دين محمدي ، محمد حسين پور معماري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، شماره 39، زمستان 1381 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::