اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تدریس تئوری دروس مرتبط با بهداشت روان، آموزش، و پژوهش 1380
2 تدریس عملیاتی موارد فوق الذکر 1380
:: ::