اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سبک زندگی 1383
2 نوجوانان 1383
3 اعتیاد و معتادان 1380
4 چالشهای پرستاری 1387
5 چالشهای آموزش بویژه در پرستاری 1387
6 عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری 1387
7 اختلالات روانپزشکی به ویژه افسردگی 1389
:: ::