اعضا - شهره محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شهره محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز 1385
2 طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات ضد سرطان 1385
3 آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای HPLC و GC با ردیاب طیف سنج جرمی 1387
4 بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات سنتتیک با استفاده از روشهای کشت سلولی 1387
:: ::