اعضا - شهره محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شهره محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کاربردهای سیستم کرومانوگرافی گازی- طیف سنج جرمی در مطالعات پزشکی قانونی پزشکی قانونی آزمایشگاه پزشکی قانونی زنجان 95/8
:: ::