اعضا - مریم حسن


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم حسن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسي كامل كامل
1 انگليسي كامل كامل
1 عربي قابل قبول كم
1 نروژي خوب خوب
:: ::