اعضا - مريم حسن


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مريم حسن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 تعیین مقدار مواد به روش میکروبی، تعیین MIC , MBC و تکنیک های تعیین مقدار بیولوژیک آنتی بیوتیکها
2 بررسی آلودگی میکروبی مواد مختلف و فراورده های دارویی
3 فرمولاسیون پروبیوتیکها
4 مواد ضد میکروبی پپتیدی (باکتریوسینها)
5 تخلیص پروتئین ها
6 بررسی عوامل ضدمیکروبی موثر روی بیوفیلم ها
:: ::