اعضا - آزاده غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آزاده غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

آزاده غفاری مدرک دکترای حرفه ای داروسازی خود را از دانشکده داروسازی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 84 اخذ نموده و مدرک دکترای تخصصی در رشته فارماسیوتیکس را در سال 90 از دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت نموده است. در حال حاضر وی استادیار گروه نانوفناوری دارویی و مدیر گروه کنترل غذا و دارو در دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.
 

:: ::