اعضا - آزاده غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آزاده غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسی عالی عالی
1 انگلیسی خوب خوب
:: ::