اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 مدیر گروه بهداشت عمومی در چند دوره
2 برگزیده رتبه ممتاز جشنواره قرانی آنسه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399/3/21
3 برگزیده رشته مقاله نویسی اساتید در مسابقات معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::