اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی روش تدریس 1373
2 روش تدریس بر اساس اصول روانشناسی یادگیری
3 تحلیل و مطالعه تغییر رفتار در سلامتی
4 کاربرد انواع مهارتهای اموزشی در تدریس
5 کاربرد انواع وسایل کمک اموزشی در تدریس و تغییر رفتار
6 درمانگر اختلال گفتاری و یادگیری کودکان عقب مانده ذهنی در امر توانبخشی 1366
7 درمانگر کلیه اختلالات گفتاری در کودکان و بزرگسالان
8 مشاوره در امور توانبخشی
9 آسیب شناس گفتار و زبان
10 مشاوره روانشناس در امور تربیتی و آموزشی
:: ::