[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: برگشت به صفحه اصلي دانشگاه برگشت به صفحه اصلي مركز ::
:: پرسشنامه سنجش میزان رضایت کارکنان ::

کد رهگیرى این فرم: P108-F149-U0-N420413          
[ چاپ فرم ]

پرسشنامه سنجش میزان رضایت کارکنان

همکارگرامی، ضمن عرض خسته نباشید، پرسشنامه ای که مشاهده می فرمائید در مورد بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ، اهم نارضایتی ها و ... می باشد. ضمن سپاس از وقتی که اختصاص می دهید. لطفاً پاسخ های خود را با صراحت و صداقت مرقوم فرمائید. به شما اطمینان می دهیم اطلاعت مربوط به شما محفوظ می‌ماند.


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات شغلی

1 سمت:
پرستار و بهیار
سرپرستار
سوپروایزر
کادر اداری
پاراکلینیک
مسئول واحد
منشی
خدمات
نگهبان
2 در صورتیکه کادر درمان و یا پاراکلینیک هستید لطفا شیفت کاری خود را ذکر نمایید:
فیکس صبح
صبح و عصر
صبح و عصر و شب
فیکس شب
:: فرم سنجش میزان رضایت کارکنان

3 در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت داده می شوم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
4 مدیر ارشد بیمارستان با همکاران رابطه ای محترمانه دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
5 سرپرست من به رفاه زیر دستان خود اهمیت می دهد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
6 نقطه نظرات و پیشنهادات من و همکارانم برای سرپرستمان اهمیت دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
7 سرپرست من برای انجام کارها کمک کننده است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
8 سرپرست من در ترغیب افراد برای کار با یکدیگر موفق است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
9 دریافتی من متناسب با ارزش کاری است که برای سازمان انجام میدهم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
10 در این بیمارستان هر فرد متناسب با ارزش کاری که برای سازمان انجام میدهد حقوق و مزایا دریافت می کند .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
11 در این بیمارستان ترفیعات و تشویقات بر اساس روابط صورت می گیرد نه ضوابط و صلاحیت فردی .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
12 پست سازمانی من متناسب با تحصیلات و مهارتهای شغلی ام است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا مخالفم
13 افرادی که با آنها کار میکنم در کارهایشان مهارت دارند .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
14 بین من و همکارانم رابطه ای دوستانه وجود دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
15 افرادی که با آنها کار میکنم برای انجام کارها کمک کننده هستند .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
16 در این بیمارستان نگرانی از جهت اخراج و یا تعلیق از کار ندارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
17 در محیط کارم آزادی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه کارم را انجام دهم دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
18 در این بیمارستان دوره های آموزشی متناسب با نیاز آموزشی کارکنان برگزار می گردد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
19 به بهداشت کارکنان در محیط کار اعم از ( تشکیل پرونده پزشکی ، پیگیری سلامت شغلی افراد ، ایجاد محیط فیزیکی امن و ... ) اهمیت داده میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
20 به هنگام بروز هرگونه حادثه (سوختگی ، Needle Stick ، و ... ) مراتب به درستی پیگیری میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
21 در مورد خطرات شغلی موجود در محیط کاری من به خوبی اطلاع رسانی میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
22 آموزشهای لازم در خصوص نحوه ی برخورد با هر گونه حادثه و شرایط مخاطره آمیز به من داده شده است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
23 خدمات ارائه شده توسط امور رفاهی متناسب با نیاز پرسنل میباشد و من از این جهت رضایت کامل دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
24 از شرایط فیزیکی ( نور ) محیط کار خود رضایت دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
25 از شرایط فیزیکی (صدا) محیط کار خود رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
26 از شرایط فیزیکی (تهویه) محیط کار خود رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا مخالفم
27 نسبت به سازمان خود احساس وفاداری میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
28 از کار کردن در سازمانم احساس غرور میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
29 من افتخار میکنم که به دیگران بگویم که در این مرکز کار میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
30 برای ادامه کار در این مرکز هر نوع وظیفه ای که به من محول شود می پذیرم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
31 اشتغال در این بیمارستان را به سایر همکاران خارج از مرکز توصیه میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
32 لوازم حفاظت فردی مورد نیاز ( لباس ، دستکش ، ماسک و ... ) برای کارم در دسترس من وجود دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
33 محلول ضدعفونی کننده و گندزادیی مورد نیاز برای کارم در دسترس من وجود دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
34 از فرایند تحویل گرفتن لوازم حفاظت فردی رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
35 از حمایت و پشتیبانی مسئولین در دوره ابتلا به کووید ( تماس برای دلجویی ، پیگیری امور درمان ، دریافت پکیج ضدعفونی کننده و گندزدایی و ... ) رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا مخالفم
36 محل خدمت فعلی خود را انتخاب کنید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:


آدرس : زنجان - بالاتر از میدان ولیعصر - مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر ( عج )                                                     Address: valiasr Hospital,Valiasr square,Zanjan
شماره تماس : 4-33770801-024                                                                                                                                              Tell: 024-33770801-4
دورنگار : 33770757-024 و 33770751-024                                                                                                                 Fax : 024-33770757 024-3377075
آدرس پست الکترونیکی : E_mail : valiasr@zums.ac.ir                                                                                                                             valiasr@zums.ac.ir
کد پستی : 77978-45157                                                                                                                                                    Zip code :  45157-77978