Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: ::
:: ثبت سنجش کلر آزاد باقیمانده ::


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام شهرستان
نام شهر / روستا
تحت پوشش آب و فاضلاب
سامانه آبرسانی
سامانه آبرسانی: شامل مجموعهی تسهیلات و زیرساختهایی است که در فرایند تامین، تصفیه، ذخیره سازی و توزیع آب آشامیدنی وجود دارد.سامانهی آبرسانی میتواند شامل منبع )چاه، چشمه، قنات و رودخانه(، تصفیهخانه، خطوط انتقال، مخازن ذخیره و شبکهی توزیع باشد. موضوع مهم در یک سامانهی آبرسانی یکسان بودن کیفیت آب است. بدیهی است تغییرات نقطهای و کوتاه مدت در شبکه ملاک عمل نیست.در صورتی که آب یک شهر یا روستا از چند منبع تامین میشود و کیفیت آب در مناطق مختلف یکسان باشد )آب از منابع مختلف وارد مخزن شده و سپس وارد شبکه توزیع میشود یا شبکه توزیع دارای لوپ یا رینگ است که باعث یکنواخت شدن کیفیت آب میشود.(یک سامانه محسوب میشود.
محل سنجش
نقطه تحویل: محلی است که آب به مصرف کننده تحویل داده میشود که معمولا اولین شیر برداشت بعد از کنتور و قبل از ورود به تاسیسات داخلی،
مانند مخزن یا پمپ در نظر گرفته میشود.
شیر برداشت عمومی: شیر برداشتی است که خارج از محل سکونت و در معابر عمومی بوده و عموم مردم میتوانند از آن آب برداشت کرده و در محل دیگری ذخیره یا مصرف کنند.
نقطه مصرف: محلی است که معمولا داخل ساختمان قرار دارد و آب به طور مستقیم توسط مصرف کننده برداشت و مصرف میشود.
 
آدرس محل سنجش
تاریخ سنجش

تاریخ شمسى:

ساعت سنجش
کلر باقیمانده آزاد (mg/L)
pH
کدورت (NTU)
تا تجهیز به دستگاه های کدورت سنج، موارد نمونه های آب آشامیدنی با کدورت قابل مشاهده را به عنوان موارد کدورت سنجی با مقادیر بیش از NTU 4 (مغایر با استاندارد) ثبت نمایید. روش اندازه گیری چشمی می باشد.

- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 3 کاراکتر
نام و نام خانوادگی ثبت کننده