Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: بارگزاری محتوا توسط دانشگاههای منطقه شش آمایش کشوری ::

:: پانل مدیریتی
تنظیم مشخصات کاربر                       ...........ویرایش..........
1 نام دانشگاه :
.............ویرایش.............
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: مشخصات دانشگاه :

2 نام و نام خانوادگی ارسال کننده :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 پست و سمت ارسال کننده:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: آموزش

4 تعداد کل دانشجویان در حال تحصیل :
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص تعدادکل
زن
مرد
جمع کل
5 تعداد دانشجویان خارجی :
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص
تعداد
6 مجموع احراز كنندگان رتبه هاي اول تا سوم كشوري :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 مجموع احراز كنندگان رتبه هاي اول تا سوم در منطقه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 تعداد دانشجویان مشروطی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 تعداد دانشجویان انصرافی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 تعداد دانشجویان مهمان :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 تعداد دانشجویان استعداد درخشان :
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص
تعداد
13 تعداد دانشجویان تکمیلی :
توضیحات پزشکی دندانپزشکی داروسازی
تعداد
14 تعداد دانشجویان شهریه پرداز:
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص
تعداد
15 دانشجویان مازاد برظرفیت :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 تعدادکل رشته های دانشگاه به تفکیک مقاطع :
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص
تعداد
17 ارسال فایل تعداد رشته ها به تفکیک عناوین ،سال راه اندازی و مقطع :
فایل اکسل با سه ستون عنوان رشته ، مقطع و سال راه اندازی ارسال شود .
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : xls,xlsx - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
18 سرانه فضای آموزشی :
نسبت کل فضای آموزشی به کل دانشجویان
پاسخ را در کادر وارد کنید:
19 تعداد رشته های پذیرنده دانشجویان خارجی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 تعداد دانشجوی اعزامی درقالب های مختلف به خارج از کشور :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
21 تعداد دانشجویان برحسب جنسیت :
توضیحات زن مرد
ردیف
22 تعداد دانشجویان بر حسب بومی و غیر بومی :
توضیحات بومی غیربومی
تعداد
23 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل :
توضیحات کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته دکترای حرفه ای کارشناسی ارشد PhD دستیار تخصصی فوق تخصص
زن
مرد
جمع کل
24 تعداد دانشجویان درحال تحصیل با قانون عدالت آموزشی از سهمیه بومی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: تحصیلات تکمیلی

25 نرخ رشد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی :
تعداد پذیرفته شدگان سال قبل /(تعداد پذیرفته شدگان سال قبل- تعدادپذیرفته شدگان سال جاری )*100
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: امور هیات علمی

26 تعداد اعضای هیات علمی آموزشی به تفکیک :
رسمی پیمانی قراردادی طرحی ضریب K متعدین خدمت پزشکان و پیراپزشکان سرباز
27 تعداد اعضای هیات علمی پژوهشی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
28 تعداد استاد :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
29 تعداد دانشیار:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
30 تعدا د استادیار :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
31 تعداد مربی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
32 تعداد مربی آموزشی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
33 تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
34 تعداد نیازمندیهای هیات علمی به تفکیک :
فایل اکسل تعداد نیازمندیها به تفکیک رشته مقطع و نوع استخدام بارگزاری گردد.
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : xls,xlsx - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
:: مرکزمطالعات

35 نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت فعال در مرکز مطالعات :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
36 نسبت اعضای هیات علمی پاره وقت مامور در مرکز:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
37 نسبت کارشناسان غیرهیات علمی با مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
38 نسبت کارشناسان غیرهیات علمی با مدرک کارشناسی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
39 تعداد کارگاههای آموزش پزشکی برگزار شده توسط EDC:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
40 درصد هیات علمی پوشش داده شده در کارگاههای EDC :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
41 تعداد طرحهای پژوهشی پایان یافته در زمینه آموزش پزشکی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
42 اختصاص سهمی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه به پژوهش در آموزش :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
43 درصد پایان نامه های پژوهشی دانشجویان در رابطه بآ آموزش نسبت به کل پایان نامه ها :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
44 تعداد کارگاهها و برنامه های برگزار شده ویژه استعدا درخشان :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
45 تعداد دانشجویان شرکت کننده در همایش های علمی داخل و خارج از کشور برای ارائه مقاله :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
46 تعداد صورتجلسه ( موارد در نظر گرفته شده در HOP) :
پاسخ را در کادر وارد کنید: