نظرات مردمی در بهبود ارائه خدمات


کد رهگیرى این فرم: P342-F405-U0-N608053          
[ چاپ فرم ]
نام خدمت
پیشنهادات
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
CAPTCHA