[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
:: فرم گزارش خطا ::

کد رهگیرى این فرم: P357-F435-U0-N590328          
[ چاپ فرم ]
همكار محترم
 با توجه به اهمیت اثربخشی یادگیری از خطاها در راستای اصلاح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی، فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی طراحی گردیده است. لذا با اطمینان از عدم استفاده مچ گیرانه از اطلاعات ارسالی خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه و تکراری در اورژانس پیش بیمارستانی، خطاهایی را که در محیط کاری خود مشاهده می نمائید در فرم ذیل وارد و ارسال نمائید. از همکاری و احساس مسئولیت شما ، صمیمانه قدردانی می نماییم.
تاریخ

تاریخ شمسى:

سمت فرد خطا کار
نوع و علت خطا (به نظر شما چه عواملی زمینه ساز بروز خطا بوده اند):
 تشابه دارویی
 داروی اشتباه
 دوز دارو اشتباه
 سقوط در انتقال و جابجایی
 ثبت ناقص اطلاعات بیمار
 اقدامات ناقص در احیا قلبی ریوی
 خطای استفاده از تجهیزات
 اشکال در تجهیزات
 تاخیر در امدادرسانی
 عدم ارتباط صحیح با بیمار و همراه
 کمبود آگاهی پرسنل
 شرایط نامناسب محیطی
 تازه کار بودن پرسنل
 کمبود نیرو
 مشکلات شخصی
شرح خطا (لطفا به شکل خلاصه و دقیق توضیح دهید این خطا چگونه اتفاق افتاده است):
خطا منجر به آسیب به کدامیک از موارد ذیل شده است؟
 آسیب کارکنان
 آسیب به بیمار
 آسیب به تجهیزات
 آسیب به پرسنل
 بدون آسیب
هر پیشنهادی که برای جلوگیری از بروز موارد مشابه دارید و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز رخ نداده اند را ذکر نمایید.
CAPTCHA


مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی