[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
:: نظام گردآوری پیشنهادات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان ::

کد رهگیرى این فرم: P369-F449-U0-N607599          
[ چاپ فرم ]
آيين نامه نظام پذيرش پيشنهادات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
امروزه مشارکت همه جانبه بویژه فکري کارکنان جهت تحقق اهداف سازمان ضرورتی اساسی است و چنانچه افراد خلاق و صاحب اندیشه با تفکر و خلق ایده هاي مفید سازمان را یاري دهند بسیاري از مسائل سازمانی راحت تر و سریع تر حل خواهد شد .در حقیقت نظام پیشنهاد ها فضاي مناسبی است براي شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دلبستگی آنان به بهبود کیفیت خدمات سازمان .لذا روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در نظر دارد در راستای طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادات‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌ مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور، پیشنهادها ،نظرها  و انتقادهای پرسنل را بصورت دوره ای جمع آوری نماید تا با ارزیابی نتایج ، گزارش به مسئولین و استفاده از پیشنهادهای برتر گامی موثر در جهت ارتقای عملکرد سازمان بردارد.
لذا از پرسنل محترم تقاضا می شود پیشنهادها، نظرات و برنامه های خلاقانه و نوآورانه خود را با موضوع عناوین و موارد ذیل در فرم مربوطه درج نمایند.
به پیشنهادهای برتر پذيرفته شده به تفكيك نتايج كمي و كيفي حاصل از اجراي آن پاداش پرداخت خواهد شد.
محورشماره 1 : پيشنهاد در زمينه روش هاي ارتقا بهره وري نيروي كار در اورژانس كه موجب :
تسريع در روند انجام امور اداری گردد.
تسریع در انجام ماموریت های اورژانس گردد.
افزايش بيشتر انگيزه شغلي در كاركنان را به دنبال داشته باشد.
شناسايي و معرفي مواردی كه منجر به ركود و انجام ناقص کارها گردد.

افزایش کیفیت ارائه خدمات را موجب گردد.
ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.


محور شماره 2: پيشنهاد در زمينه اصلاح فرآيندها در حوزه كاري هر فرد كه موجب:
حذف مراحل زايد انجام كار شود.
تغيير فرایندهای انجام کار از روش های سنتی و يا تكميل و اصلاح سيستم هاي موجود شود.
ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.


محور شماره 3: پيشنهاد در زمينه صرفه جويي در هزينه هاي مرکز و پایگاه ها و استفاده بهينه از منابع كه موجب:
اصلاح سيستم هاي موجود مانند دارو و تجهیزات، نظافت، آمبولانس ها، اياب و ذهاب ،غذا و ... گردد.
صرفه جويي در مصرف انرژی از قبیل بنزین، آب، برق و... را به دنبال داشته باشد.
صرفه جويي در لوازم مصرفي را در پي داشته باشد.
ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.


محور شماره 4 : پيشنهاد در زمينه ارتقا هر چه بيشتر امور فرهنگي در محيط های آموزشي، اداري و پایگاه ها، كه موجب :
توسعه و تعميق هر چه بيشتر ارزشهاي ديني مي گردد.
موجب حاكميت اخلاق در روابط روزانه کارکنان با یکدیگر و با بیمار، همراه بیمار، کارکنان سایر سازمان ها و... شود .
راههاي گسترش احساس مسئوليت را بدنبال داشته باشد.
موجبات تحريك وجدان كاري را ميسر سازد.
راههاي گسترش شادي هاي سالم را تعيين نمايد.
ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد.


محور شماره 5: پيشنهاد در زمينه زيبا سازي بيشتر محيط پایگاه ها و مراکز كه موجبات :
انبساط خاطر و نشاط بيشتر پرسنل منطبق با معيارهاي ديني و اخلاقي را فراهم نمايد.
باعث زيبا نمودن كالبدهاي فيزيكي شامل ساختمان و ابنيه، پایگاه های اورژانس و ... شود.
ساير مواردي كه مي تواند مرتبط با موضوع باشد.


محور شماره 6: پیشنهاد در زمینه برگزاری کلاس ها و فعالیت های آموزشی که موجب:
ارتقا سطح آموزش و اطلاعات پرسنل گردد
شناسایی مشکلات و موانع موجود در آموزش پرسنل گردد
بهبود وضعیت آموزش همگانی، فرهنگ سازی و ارتقا سطح آگاهی جامعه و عموم مردم را در پی داشته باشد.

ساير مواردي كه مي تواند مرتبط با موضوع باشد.
 

 
 
 


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات
تکمیل مشخصات فردی و شغلی اختیاری می باشد.
نام و نام خانوادگی
شهرستان محل خدمت
پایگاه محل خدمت
:: پیشنهادات

شرح مشکل/دشواری/مسئله(وضعیت موجود)
راهکار پیشنهادی (برنامه اجرایی شامل زمانبندی و هزینه ها)
نتایج مورد انتظار
CAPTCHA


مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی