Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: صفحه اصلی ::
:: پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار ::

کد رهگیرى این فرم: P399-F472-U0-N598749          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: سوالات دموگرافیک
با سلام
ضمن تشکر از زحمات و تلاش های جنابعالی/ سرکار عالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سئوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید.
سن:
20 تا 30 سال
310تا 40 سال
41 تا 50 سال
بیشتر از 50 سال
پست سازمانی:
سابقه کار در بیمارستان:
کمتر از یک سال
1 تا 5 سال
6 تا 10 سال
11 تا 15 سال
16 تا 20 سال
21 سال و بیشتر
سابقه کار در بخش/ واحد محل خدمت فعلی:
کمتر از 1 سال
1 تا 5 سال
6 تا 10 سال
11 تا 15 سال
16 تا 20 سال
21 سال و بیشتر
متوسط ساعات کاری شما در هفته:
30 تا 35 ساعت
36 تا 40 ساعت
41 تا 45 ساعت
46 تا 50 ساعت
51 تا 55 ساعت
56 تا 60 ساعت
سابقه کار در سایر مراکز درمانی:
دانشگاه محل تحصیل:
آزاد
سراسری
نوع شیفت شما چگونه است؟
صبح کار
عصر کار
شب کار
شیفت در گردش

:: سوالات

1- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از اینکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح می شود این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند؟
هرگز
به ندرت
برخی مواقع
اغلب مواقع
همیشه
2- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند. این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند؟
هرگز
به ندرت
برخی مواقع
اغلب مواقع
همیشه
3- هنگامی که اشتباهی رخ می دهد که می تواند منجر به آسیب دیدن بیمار می شود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد این قبیل موارد چقدر گزارش می شوند؟
هرگز
به ندرت
برخی مواقع
اغلب اوقات
همیشه
4- تنها شانس و اقبال باعث می شود اتفاقات جدی تری بدنبال خطا نیفتد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
5- ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشتر فدا نمی شود.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
6- در این بیمارستان مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد.
هرگز
به ندرت
برخی مواقع
اغلب مواقع
همیشه
7- واحد ایمنی در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل می کند؟
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
8- سرپرستار این واحد هنگامی که مشاهده می کند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرد و از آنان تمچید می کند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
9- سرپرستار این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند؟
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
10- زمانی که فشار کار زیاد می شود، سرپرستار از ما میخواهد که سریعتر کار کنیم، حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار) باشد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
11- سرپرستار این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد نیز رخ می دهد چشم پوشی می کند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
12- کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
13- در اینجا اشتباهات منجر به ایجاد تغییرات مثبت می شود.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
14- پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم، اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
15- کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
16- زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد است، همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
17- در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند؟
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
18- زمانی که یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود، سایر قسمت های واحد به کمکش می شتابند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
19- کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند، آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
20- کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمیات مسئولین را مورد پرسش قرار دهند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
21- کارکنان زمانیکه احساس می کنند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
22- گزارش های حوادث ناخواسته بازخورد داده می شود.
هرگز
به ندرت
برخی مواقع
اغلب مواقع
همیشه
23- ما از خطاهایی که در این بیمارستان اتفاق می افتد مطلع هستیم.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
24- در این واحد، ما در رابطه با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
25- کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که درمورد آن ها، طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آن ها نگریسته شود.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
26- وقتی حادثه ای گزارش می شود، احساس می شود که بیشتر درمورد شخص خطا کننده نوشته می شود تا خود مساله.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
27- کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آن ها ثبت شود.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
28- تعداد کارکنان برای انجام کار کافی است.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
29- کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کار می کنند (بیش از زمان ایدا آل کار پرسنل برای مراقبت بیمار).
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
30- ما از کارکنان موقت (ساعتی) بیش از حد استاندارد (ایدهآل برای مراقبت از بیمار) استفاده می کنیم.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
31- ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت زیاد انجام دهیم.
کاملا موافق
موافقم
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
32- مدیریت بیمارستان جو کاری را به وجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
33- اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد، مساله ایمنی بیمار در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و توجه نشان می دهد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
34- به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مساله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
35- واحدهای بیمارستانی به خوبی با یکدیگر هماهنگ نیستند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
36- همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار یکدیگر دارند وجود دارد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
37- کارکردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
38- واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
39- در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیزها از قلم بیفتد.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
40-اطلاعات مهم درمورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست می رود.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
41- اغلب در مبادله اطلاعات مابین بخش های بیمارستانی مشکل به وجود می آید.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
42- تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران مشکل ایجاد می کند.
کاملا موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملا مخالف
43- به طور کلی وضعیت ایمنی بیمار را در بخش/ واحد محل کار خود در بیمارستان چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار ضعیف
ضعیف
قابل قبول
بسیار خوب
عالی
44- طی یک سال گذشته، شما چند مورد گزارش وقایع ناخواسته تکمیل و ارسال نموده اید؟
صفر
1 تا 2 گزارش
3 تا 5 گزارش
6 تا 10 گزارش
11 تا 20 گزارش
21 گزارش و بیشتر
CAPTCHA


بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده Amiralmomenin Hospital of Khodabende