[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: برگشت به صفحه اصلي دانشگاه برگشت به صفحه اصلي مركز ::
:: نظر سنجی در خصوص سرویس های ایاب و ذهاب ::

کد رهگیرى این فرم: P427-F494-U0-N426822          
[ چاپ فرم ]
:: نظر سنجی

1-کیفیت خودرو:
عالی
خوب
ضعیف
بد
2-انضباط در زمان حرکت
عالی
خوب
ضعیف
بد
3- نظافت داخل خودرو:
عالی
خوب
ضعیف
بد
4-نحوه رانندگی
عالی
خوب
ضعیف
بد
5-آراستگی و سلامت راننده
عالی
خوب
ضعیف
بد
6-نحوه برخورد راننده:
عالی
خوب
ضعیف
بد
7-نحوه برخورد و رسیدگی نماینده شرکت :
عالی
خوب
ضعیف
بد
8-نحوه برخورد و رسیدگی نماینده اداره خدمات :
عالی
خوب
ضعیف
بد
9-میزان رضایت از عملکرد و سرویس دهی شرکت:
عالی
خوب
ضعیف
بد
10-انتقادات و پیشنهادات :
:: اطلاعات شخصی تکمیل کننده فرم
در صورت تمایل اطلاعات زیر را وارد نمایید:
نام و نام خانوادگی:
سمت مربوطه:
شماره تماس:


آدرس : زنجان - بالاتر از میدان ولیعصر - مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر ( عج )                                                     Address: valiasr Hospital,Valiasr square,Zanjan
شماره تماس : 4-33770801-024                                                                                                                                              Tell: 024-33770801-4
دورنگار : 33770757-024 و 33770751-024                                                                                                                 Fax : 024-33770757 024-3377075
آدرس پست الکترونیکی : E_mail : valiasr@zums.ac.ir                                                                                                                             valiasr@zums.ac.ir
کد پستی : 77978-45157                                                                                                                                                    Zip code :  45157-77978