معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

فرم عضویت در انجمن دانش آموختگان


کد رهگیرى این فرم: P470-F527-U0-N590324          
[ چاپ فرم ]
دانش آموخته گرامی:
انجمن دانش آموختگان دانشگاه در نظر دارد با سامان دهی اطلاعات دانش آموختگان، زمینه مشارکت و تعامل کلیه فرهیختگان این دانشگاه را در چارچوب اهداف تعریف شده فراهم نماید. لذا خواشمند است به منظور برقراری ارتباط موثر و دوجانبه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه، فرم ذیل را تکمیل نمایید. با تشکراز همکاری شما
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: اطلاعات فردی

نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
رشته تحصیلی:
سال اتمام تحصیل:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:
شغل:
:: تحصیلات بعدی:

تحصیلات بعدی:
تحصیلات تکمیلی پس از فراغت از دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
نام دانشگاه:
رشته تحصیلی 2:
مقطع تحصیلی2:
نام دانشگاه 2:
:: آدرس محل سکونت:

استان:
شهر:
CAPTCHA