دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

نظر سنجی درخصوص وب سایت


کد رهگیرى این فرم: P484-F540-U0-N417230          
[ چاپ فرم ]
نظرتان در مورد طراحي قالب اين سايت چيست؟
نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب اين سايت چيست؟
نظرتان در مورد سهولت دسترسي به محتواي اين سايت چيست؟
نظرتان در مورد قابليت هاي اين سايت چيست؟
نظرتان در مورداين سايت در مقايسه با سايت قبلي چيست؟
در مجموع به اين سايت چه امتيازي مي دهيد؟
آيا تمايل به مراجعه مجدد به اين سايت را داريد؟
بله
خیر
سایر موارد