معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

Development of management and resources Vice-Chancellor

نظرسنجی قوانین و مقررات


کد رهگیرى این فرم: P492-F549-U0-N516072          
[ چاپ فرم ]
در راستای اجرای راهبرد مشارکت الکترونیکی درخصوص دریافت نظرات و انتقادات سازنده، لطفاً در خصوص هریک از قوانین و مقررات درج شده در وب سایت یا قوانین مرتبط نظرات و انتقادات خود را ثبت و ارسال نمائید.
عنوان دستورالعمل،قانون یا مقررات
پیشنهاد در خصوص اصلاح قانون یا فرآیند
نام و نام خانوادگي :
شماره تماس :
پست الكترونيك: