[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
:: فرم جذب خیرین سلامت اورژانس ::

کد رهگیرى این فرم: P502-F559-U0-N459250          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

کد ملی
میزان تحصیلات
تلفن ثابت
تلفن همراه
شغل
آدرس محل سکونت
ایمیل
:: اطلاعات مشارکت و همکاری

لطفا زمینه یا زمینه های مشارکت و همکاری در امر خیر را مشخص نمایید
 کمک مالی (نقدی)
 اهدا تجهیزات پزشکی و آمبولانس
 اهدا ملک
 اهدا ساختمان
 کمک به مسائل آموزشی و پژوهشی
 کمک به مسائل فرهنگ سازی و اطلاع رسانی اورژانس
 کمک مالی جهت ساختمان سازی
 کمک به تامین تجهیزات بحران
لطفا مبلغ مشارکت یا ارزش مالی امر خیر را مشخص نمایید
تمایل به مشارکت در کدام شهرستان/شهر/روستا و کدام پایگاه اورژانس دارید؟
آیا سابقه مشارکت در امر خیر دارید؟
در قبال امر خیر از اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی چه انتظاری دارید؟


مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی