معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

فرم درخواست تخصيص فضاي ذخيره سازي از FTP آموزش دانشگاه


کد رهگیرى این فرم: P527-F583-U0-N590334          
[ چاپ فرم ]
توجه :  با احترام ، به استحضار اساتيد گرامي مي رساند ، فرآيند درخواست حاضر بمنظور استفاده از فضاي ذخيره سازي سرور دانشگاه و خارج از سامانه آموزش مجازي نويد ، تنظيم شده است. موارد استفاده از اين فضا جهت درج نسبتا نامحدود اطلاعات و  فايلهاي محتواي آموزشي بوده و دانلود از اطلاعات درج شده در اين فضا توسط عموم دانشجويان آزاد مي باشد. همچنين از لينک فايلهاي بارگذاري شده در اين فضا ، جهت ارائه منابع بصورت درج  لينک دانلود در بخش ايجاد منابع سامانه نويد مي توان استفاده کرد .

 
نام استاد :
نام خانوادگي استاد :
شماره ملي :
دانشکده :
گروه آموزشي :
شماره تماس ضروري :
بدينوسيله تاييد مي گردد ، متقاضي دريافت فضاي اختصاصي ذخيره سازي محتواي آموزشي در سرور دانشگاه مي باشم .
CAPTCHA