نظرسنجی عملکرد معاونت غذا و دارو استان زنجان


کد رهگیرى این فرم: P536-F591-U0-N526677          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: واحد مربوطه

به کدام واحد از معاونت مراجعه کرده اید؟
علت مراجعه به واحد مربوطه چه بوده است؟
:: اطلاع رسانی و راهنمایی واحد مربوطه

اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای انجام اقدامات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟
بله
خیر
تا حدودی
خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
بله
خیر
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
:: محیط و امکانات اداری

تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
:: درخواست خلاف مقررات

چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است، لطفا آن را مرقوم نمائید.
:: پیشنهادات

چنانچه در خصوص ارتقاء سطح خدمت رسانی به ارباب رجوع توسط سازمان پیشنهادی دارید ذکر نمایید.
:: رضایت از سایت معاونت

تا چه حد سایت معاونت را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف