ثبت شکایت


کد رهگیرى این فرم: P537-F592-U0-N526517          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فرد شاکی

نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس:
تاریخ مراجعه:

تاریخ شمسى:

:: موضوع شکایت

موضوع شکایت
:: مورد شکایت

مورد شکایت
 اقلام گیاهی
 مکمل
 اقلام دارویی
:: مشخصات کالا

کارخانه سازنده کالا
تعداد دریافتی کالا
ارائه مستندات

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
نشانی دقیق محل شکایت