فرم ارتباط با معاون آموزشی


کد رهگیرى این فرم: P578-F633-U0-N608044          
[ چاپ فرم ]
:: فرآیند ارتباط با معاون آموزشی

خواستار ارتباط با معاون آموزشی از طریق:
ملاقات حضوری
مکاتبه(صندوق)
وب سایت
:: برای ارتباط از طریق سایت و ملاقات حضوری لطفاً آیتم های 1 تا 3 را تکمیل فرمایید :

1- نام و نام خانوادگی:
2- شماره تماس:
3- مقطع تحصیلی:
دستیاری
انترنی
استاجری
پرستاری
سایر
جهت ارتباط از طریق سایت عنوان موضوع ، مشکل پیش آمده یا دلیل ملاقات را شرح دهید تا در اسرع وقت رسیدگی شده و نتیجه به شما اعلام گردد. باتشکر
:: ارتباط از طریق مکاتبه:
جهت ارتباط از طریق مکاتبه و ارسال درخواست به صورت مکتوب از صندوق تعبیه شده در معاونت آموزشی مرکز استفاده نمایید

CAPTCHA