معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

ثبت نام آزمون پیش کارورزی شهریور 1400


کد رهگیرى این فرم: P580-F635-U0-N470411          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی :

نام :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
نام خانوادگی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
ارسال عکس شرکت کننده :
داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس خود را با مشخصات زیر اسكن نموده و فايل آن را ارسال نمايد. 1-1- عکس 4×3 يا 4×6 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ). 2-1- عکس اسکن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد. 3-1- اندازه عکس اسکن شده بايد حداکثر 400×300 پيكسل و حداقل 300×200 باشد.

پسوندهای قابل قبول : jpeg,jpg,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1073741824 کیلو بایت
شماره ملی : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
نام پدر:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
شماره شناسنامه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
سال ورود:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
شماره دانشجویی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
سهمیه ثبت نامی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
شماره حساب یانک صادرات:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
متقاضی شرکت در آزمون پره انترنی شهریور1400 می باشم :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
 
چپ دست یا راست دست هستم:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کد پروپوزال:
:: شرایط شرکت در امتحان :

:: نظریه کارشناس پژوهش:
دانشجوی عزیز این قسمت توسط آموزش تکمیل میگردد. از تکمیل آن خودداری فرمایید .
 
:: نظریه معاون آموزشی :
دانشجوی عزیز این قسمت توسط آموزش تکمیل میگردد. از تکمیل آن خودداری فرمایید .