معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

ثبت نام در امتحان جامع علوم پایه شهریور 1401


کد رهگیرى این فرم: P645-F695-U0-N590317          
[ چاپ فرم ]
:: .......

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
شماره دانشجویی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
سهمیه ثبت نامی:
نام امتحان:
سال:
نوبت:
کلیه دروس انتخابی را گذرانده ام.
تعداد واحد انتخاب شده در آخرین نیمسال:
تعداد واحد دروس باقیمانده عمومی:
راست دست یا چپ دست هستم :
:: توضیحات:
1- کارت دانشجویی خود را در روز امتحان به همراه خواهم داشت.
2- برگه راهنمای شرکت در آزمون را یک روز قیل از برگزاری امتحان از آموزش تحویل خواهم گرفت و قبل از ساعت مقرر تعیین شده از سوی آموزش در حوزه امتحانی حضور خواهم یافت.
CAPTCHA