بازگشت به صفحه اصلی

خانم دکتر سیده نداموسوی

مدیر واحد آموزش مجازی

دکتری تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

CV : رزومه

neda.mousavi@zums.ac.ir:پست الکترونیکی

شماره تماس:
(شرح وظایف) مهندس زهرا حجتی
کارشناس واحد آموزش مجازی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

zahojati@gmail.com:پست الکترونیکی

شماره تماس: 33148279 - 024
(شرح وظایف) مهندس رضا محرمی

کارشناس آموزش مجازی


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی


واحد خدمتی:واحد آموزش مجازی


شماره تماس: 33154350 - 024

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - بلوار دکتر ثبوتی- بیمارستان آیت ا... موسوی- مرکز همایشهای روزبه- مرکز آموزش مجازی

شماره تلفن:33130716-024