بازگشت به صفحه اصلی

.در صورتی که در اولین ورود از طریق سامانه سما ایمیل شخصی ثبت کرده اید از ایمیل شخصی استفاده فرمایید و در غیر اینصورت از الگوی زیر استفاده نمایید

:راهنمای ورورد به سامانه نوید

: ورود به سامانه از طریق لینک

:وارد کردن آدرس ایمیل و رمز عبور با فرمت ذیل

کد سمای استاد@email.com

spرمز: 123456

یا

شماره دانشجویی@email.com

spرمز: 123456

ورود به سامانه نوید

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - بلوار دکتر ثبوتی- بیمارستان آیت ا... موسوی- مرکز همایشهای روزبه- مرکز آموزش مجازی

شماره تلفن:33130716-024