بازگشت به صفحه اصلی

آمار تولید محتوای آموزش مجازی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان- واحد آموزش مجازی

نیمسال ارائه

دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی

نام مدرس

عنوان مبحث تدریس شده

مقطع

نوع محتوای تولید شده

اول98-97

پزشکی

خانم دکتر ندا موسوی

تغذیه و تعذیه درمانی-تغذیه در بیماری دیابت

کارشناسی

اسلاید و صوت

اصول تغذیه -ویتامین های محلول در چربی

اصول تغذیه -ویتامین های محلول در آب

اصول تغذیه -ماکرو و میکرومینرال ها

تغذیه و تعذیه درمانی-اصول تهیه و برنامه ریزی انواع رژیمهای غذایی بیمارستانی

تغذیه و تعذیه درمانی-چاقی

اصول تغذیه -سوء تغذیه

تغذیه و تعذیه درمانی- بیماریهای کلیه

اول98-97

دندانپزشکی

خانم دکتر آذین نوریان

ارتودنسی عملی 1-ساخت اجزای سیمی پلاک متحرک ارتودنسی( بخش 1)

دکتری

فیلم

ارتودنسی عملی 1-ساخت اجزای سیمی پلاک متحرک ارتودنسی( بخش2)

ارتودنسی عملی 1-تهیه پلاک متحرک ارتودنسی

آقای دکتر مصطفی شیخی

ارتودنسی عملی 1-آموزش عملی تهیه کست ارتودنسی

دکتری

اول98-97

پرستاری

 خانم دکتر ترانه خوشه چین

یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی- تئوری های سالمندی

کارشناسی ارشد

اسلاید و صوت

اصول مدیریت و کاربرد آن در مدیریت- برنامه ریزی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادرو کودک وباروری -نیاز سنجی

اول98-97

داروسازی

خانم دکتر ندا ادیب پور

شیمی دارویی 3-(آگونیست ها و آنتوگونیست های رسپتورهای 5HT )

دکتری

اسلاید و صوت

خانم دکتر شهره محبی

شیمی دارویی 3-داروهای ضد تشنج

دکتری

شیمی دارویی 1- آنتی بیوتیک های سولفونامیدی

اول98-97

ولیعصر (عج)

خانم دکتر  نینا فرزان

کریزهایپرتنشن

دستیاری

اسلاید و صوت

دوم98-97

پزشکی

 آقای دکتر سعید امانلو

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی

اسلاید

دوم98-97

پرستاری

 خانم دکتر ترانه خوشه چین

مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان- طب فشاری و ماساژ                                    

کارشناسی ارشد

اسلاید و صوت

مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان   -مامایی مبتنی بر شواهد حین و پس از زایمان

دوم98-97

آیت الله موسوی

آقای دکتر  حسن آهنگر

فیزیوپاتولوژی قلب- الکتروفیزیولوژی قلب

فیزیوپاتولوژی

اسلاید و صوت

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - بلوار دکتر ثبوتی- بیمارستان آیت ا... موسوی- مرکز همایشهای روزبه- مرکز آموزش مجازی

شماره تلفن:33130716-024