بازگشت به صفحه اصلی

شرح وظایف خانم مهندس زهرا حجتی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شامل:
مرکز آموزش مجازی و امور مربوط به کارگروه آموزش مجازی  و وب سایت مرکز مطالعات

 

 

شرح وظایف کارشناس مرکز آموزش مجازی
1.         توليد محتواي الکترونيک جهت موکس آرمان
2.         انجام مکاتبات مربوط به مرکز آموزش مجازي
3.         پشتيباني از سامانه نويد و رفع مشکلات اعضاي هيات علمي و دانشجويان در اين خصوص
4.         هماهنگي با اساتيد و همکاران در خصوص استفاده از استوديوي  ضبط مرکز به منظور برگزاري وبينارها، ضبط و فيلم برداري در خصوص کلاس هاي آموزشي ،کارگاه هاي مجازي، کلاس هاي آنلاين و برنامه راديويي دانشجويي وبدا (معاونت فرهنگي)
5.         ضبط، توليد و فيلم برداري محتواهاي الکترونيکي درخواستی از جانب اساتید در مرکز آموزش مجازی دانشگاه
6.         ايجاد و فعال سازي ثبت نام کارگاه هاي توانمند سازي در لینک توانمند سازي در وبسايت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
7.         انجام تمامی امور مربوط به لینک توانمند سازي در وبسايت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
8.         همکاری در اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی درخصوص امور تخصصی واحد
9.         همكاري در طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با واحد
10.       همکاری لازم با سایر کارگروه ها و واحدهای EDC درخصوص امور مربوط به واحد
11.       همکاری با EDO دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی درخصوص امور مربوط به واحد
12.       همکاری در تنظیم برنامه واحد و اجرای آن
13.       اجرای به موقع و مناسب  اقدامات ارجاع شده در اتوماسیون اداری
14.       انجام هماهنگی های لازم با دانشگاه های کلان منطقه شش آمایشی کشور درخصوص انجام پروژه های مشترک در حوزه واحد
15.       تهیه و بایگانی مستندات مربوط به برنامه های اجرا شده در واحد
16.       تهیه گزارش عملکرد مقطعی و سالیانه برنامه های عملیاتی واحد و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
17.       شرکت فعال در برنامه های بازدید منطقه ای و وزارتی
18.       صدور گواهی همکاری شرکت در جلسات
19.       تنظیم اخبار جلسات واحد برای بارگذاری روی وبسایت مرکز و بروزرسانی مطالب مربوط به واحد
20.       تهیه مستندات مربوط به اخبار جلسات برای بارگذاری روی وبسایت مرکز و بروزرسانی مطالب مربوط به واحد
21.       انجام امور اجرایی مربوط به واحد شامل هماهنگی برای برگزاری جلسات براساس جدول زمانبندی مربوطه، ارسال دعوتنامه ها
22.       همکاری در تهیه صورتجلسات و پیگیری انجام مصوبات صورتجلسات
23.       شرکت فعال در جلسات واحد
24.       انجام سایر امور محوله مرتبط با شرح وظایف از طرف مقام مافوق
شرح وظایف مربوط به کارگروه آموزش مجازی
1.         جمع آوری و کنترل مستندات مربوط به کارگروه دانشگاه براساس برنامه عملیاتی HOP و برنامه ارزیابی کیفی طرح تحول و نوآوری آموزش ابلاغی از وزارت متبوع
2.         ارائه مستندات مربوط به کارگروه دانشگاه به کارشناس رابط کارگروه در EDC طبق برنامه زمانبندی اعلام شده
3.         همکاری فعال در تنظیم، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی کارگروه
4.         همکاری با سایر کارگروه ها طبق صلاحدید مسئول کارگروه
5.         همکاری در انجام پروژه های کارگروه
6.         تهیه گزارش عملکرد مقطعی و سالیانه برنامه های عملیاتی کارگروه و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
7.         شرکت فعال در برنامه های بازدید منطقه ای و وزارتی
8.         حضور فعال در جلسات کارگروه
9.         همکاری در تهیه گزارش پیشرفت دوره ای پروژه های فعال مرتبط با کارگروه
10.       انجام تمامی امور اجرایی مربوط به کارگروه شامل هماهنگی برای برگزاری جلسات براساس جدول زمانبندی مربوطه، ارسال دعوتنامه ها، تنظیم و تهیه صورتجلسات و پیگیری انجام مصوبات صورتجلسات
11.       انجام سایر امور محوله مرتبط با شرح وظایف از طرف مقام مافوق

سایر وظایف در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
1.         انجام تمامی امور مربوط به پشتيباني و بروزرسانی وبسايت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - بلوار دکتر ثبوتی- بیمارستان آیت ا... موسوی- مرکز همایشهای روزبه- مرکز آموزش مجازی

شماره تلفن:33130716-024