مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

img_yw_news
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری جلسه کارگروه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری جلسه کارگروه مرکز آموزش مجازی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تشکیل جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه مشخصات خوابگاه خودگردان

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه : نحوه دسترسی به سامانه های آموزشی دانشگاه برای دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

دسترسی به  سامانه های آموزشی  دانشگاه ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

نام کاربری و رمز سامانه جامع هم آوا

..

ادامه...
آرشیو
مسئولین کارگروه های طرح تحول آموزش دانشگاه
عنوان کارگروه/کمیته نام و نام خانوادگی مسئول معرفی کارگروه
 گسترش  الگوی دانش های میان رشته ای (مأموریت ویژه دانشگاه) دکتر پرویز قزلباش( رئیس کارگروه)
دکتر مهرداد حمیدی (دبیر کارگروه )
مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ستاد دانشگاهی طرح تحول آموزش دانشگاه دکتر پرویز قزلباش- رئیس ستاد
دکتر مهدی قائمی- دبیرستاد
مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دکتر علیرضا آرمانی کیان مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی موسسه ای دکتر علیرضا عبدانی پور مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتباربخشی بین المللی دکتر علیرضا شغلی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی مسئول دکتر ایوب پزشکی و دبیر دکتر اکبر محمدزاده مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بازنگری و ارتقای راهبردی و مأموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی دکتر فرهاد رمضانی بدر مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه و ارتقاء زیرساختهای علوم پزشکی  دکتر علیرضا یزدی نژاد مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بین المللی سازی آموزش  علوم پزشکی دکتر علی شرفی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی برنامه های آموزشی دکتر امید ساعد مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی دکتر محمدرضا زراعتی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی دکتر ترانه نقیبی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم دکتر شیرازه ارقامی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
آینده نگاری و مرجعیت علمی درآموزش علوم پزشکی دکتر شهره محبی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی دکتر ندا موسوی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
آموزش پاسخگو و عدالت محور دکتر سمیرا علیرضائی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ماموریت گرائی و ارتقاء توانمندی دانشگاهها در بستر آمایش سرزمینی دکتر فرهاد رمضانی بدر مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه دکتر محمد مسعود وکیلی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه

 

سامانه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی


تاریخ موضوع آلبوم
سایت قدیمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی