مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

جلسه " هماهنگی کارگروه حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم"

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

دومین جلسه تشریح ابعاد کلان پروژه بازنگری کوریکولوم‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

جلسه مشترک کارگروه آموزش پاسخگو با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی استان، بهزیستی و اداره محیط زیست

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی

..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

اطلاعیه واحد ارزشیابی اساتید

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

فعال سازی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه مهم در خصوص انجام ارزشیابی جهت ارتقاء پایه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

..

ادامه...
آرشیو
مسئولین کارگروه های طرح تحول آموزش دانشگاه
عنوان کارگروه/کمیته نام و نام خانوادگی مسئول معرفی کارگروه
 گسترش  الگوی دانش های میان رشته ای (مأموریت ویژه دانشگاه) دکتر پرویز قزلباش( رئیس کارگروه)
دکتر مهرداد حمیدی (دبیر کارگروه )
مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ستاد دانشگاهی طرح تحول آموزش دانشگاه دکتر پرویز قزلباش- رئیس ستاد
دکتر مهدی قائمی- دبیرستاد
مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای دکتر علیرضا آرمانی کیان مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی موسسه ای دکتر علیرضا عبدانی پور مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتباربخشی بین المللی دکتر علیرضا شغلی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی مسئول دکتر ایوب پزشکی و دبیر دکتر اکبر محمدزاده مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بازنگری و ارتقای راهبردی و مأموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی دکتر فرهاد رمضانی بدر مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه و ارتقاء زیرساختهای علوم پزشکی  دکتر علیرضا یزدی نژاد مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بین المللی سازی آموزش  علوم پزشکی دکتر علی شرفی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی برنامه های آموزشی دکتر امید ساعد مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی دکتر محمدرضا زراعتی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی دکتر ترانه نقیبی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم دکتر شیرازه ارقامی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
آینده نگاری و مرجعیت علمی درآموزش علوم پزشکی دکتر شهره محبی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی دکتر ندا موسوی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
آموزش پاسخگو و عدالت محور دکتر سمیرا علیرضائی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
ماموریت گرائی و ارتقاء توانمندی دانشگاهها در بستر آمایش سرزمینی دکتر فرهاد رمضانی بدر مشخصات و معرفی اعضای کارگروه
بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه دکتر محمد مسعود وکیلی مشخصات و معرفی اعضای کارگروه

 

سامانه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی


سایت قدیمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی