دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا نصیری الماس دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۳/۷برگزار خواهد شد. ادامه مطلب . 
 جدول زمانبندی فعالیتهای سامانه نقل و انتقالات دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .

PDF جدیدترین کتب پرستاری در دسترس  ادامه مطلب . .
جدیدترین تالیف کتاب  ادامه مطلب . .

آئین نامه اجرایی کارآموزی های مقطع کارشناسی  ادامه مطلب . . .


آئین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های بالینی- آزمایشگاهی   ادامه مطلب . . .


برنامه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱   ادامه مطلب . . .


تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه مطلب . . . 


آرشیو

 
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم آیدا غفاری  دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 گزارش دفاع از پایان نامه خانم پروانه رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ادامه مطلب . . .
 گزارش دفاع از پایان نامه خانم سمیرا وظیفه  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .
  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی  و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .
 
آرشیو

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹