img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه کاردرمانی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

بازدید دکتر اسکندری معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲

برگزاری سمینار کاردرمانی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲

حضور دکتر دین محمدی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

در خصوص لزوم رعایت قوانین انضباطی در جلسات دفاع دانشجویان و مراسم جشن دانش آموختگی

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

در خصوص جدول زمانبندی حذف و اضافه در نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

در خصوص جدول زمانبندی تقویم تحصیلی در نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

عدم برگزاری آزمونهای روز ۷ بهمن و اعلام تاریخ جدید در ترم ۱۴۰۲

..

ادامه...
آرشیو
سامانه های معاونت آموزشی
 
کتابخانه دانشکده بهداشت( جهت ورود کلیک کنید)

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه: IR-۲۰۱۶۸۰۰۰۶
 

 
برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند
(ولتر)
 
ساعات کاری:
(مخزن کتابخانه: شنبه تا چهار شنبه ۱۴-۸  پنج شنبه ۱۳-۸)
(سالن مطالعه: همه روزه از ساعت ۱۹- ۷:۳۰)