دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

جلسه دفاع از پروپزال خانم سارا حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ برگزار خواهد شد . ادامه مطلب . .


 جدول زمانبندی سامانه انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .


  قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام در کمیته دانشجویی توسعه آموزش  ادامه مطلب. . . 


تقویم تحصیلی جهت دانشجویان جدید الورود در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  ادامه مطلب . . .


برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲   ادامه مطلب . . .


  برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .


  برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .


  برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .


  برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ادامه مطلب . . .


 طرح نفس، طرحی برای جلوگیری از سقط جنین ادامه مطلب . . .


آرشیو

 
گزارش دفاع از پایان نامه خانم الهام غلامیان  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
پیرو اعتبار بخشی موسسه ای از دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، جناب آقای دکتر محمد رعنایی ارزیاب محترم وزارتی از دانشکده پرستاری و مامایی زنجان بازدید نمودند. ادامه مطلب . . .
گزارش دفاع از پایان نامه خانم عفت امدادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
گزارش دفاع از پایان نامه خانم الهام باقری نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 گزارش دفاع از پایان نامه خانم پریا شمایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
تشکیل سومین جلسه شورای هماهنگی پرستاری ادامه مطلب . . .
بازدید گروه اعتباربخشی موسسه‌ای داخلی دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پرستاری و مامایی زنجان ادامه مطلب . . .
  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی  و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .
 
آرشیو

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹