دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

     برنامه زمانبندی واکسیناسیون دانشجویان  ادامه مطلب ...

   تقویم تحصیلی دانشگاه  درنیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  ادامه مطلب . . .
برنامه  کارگاههای دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  ادامه مطلب . . .
 برنامه کارآموزی ترم تابستان ۱۴۰۰ ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی و جراحی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .

  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
برنامه امتحانات  دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹ ادامه مطلب . . .
  برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹ (مرداد ماه) ادامه مطلب . . .

    برنامه کارورزی  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ادامه مطلب . . .

آرشیو
 
 
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم نگین بابایی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم رباب رسولی  دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه آقای جعفر متینی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  ادامه مطلب . . .
AWT IMAGE آزمون فاینال دانشجویان ترم ۸ کارشناسی پرستاری در مورخ ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، در مرکز آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه برگزار گردید. ادامه مطلب . . .


 
آرشیو


 


 

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹