img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه کاردرمانی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

بازدید دکتر اسکندری معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲

برگزاری سمینار کاردرمانی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲

حضور دکتر دین محمدی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

در خصوص لزوم رعایت قوانین انضباطی در جلسات دفاع دانشجویان و مراسم جشن دانش آموختگی

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

در خصوص جدول زمانبندی حذف و اضافه در نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

در خصوص جدول زمانبندی تقویم تحصیلی در نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

عدم برگزاری آزمونهای روز ۷ بهمن و اعلام تاریخ جدید در ترم ۱۴۰۲

..

ادامه...
آرشیو