نشریه

عنوان نشریهJournal of Advances in Medical and Biomedical Research

عنوان قدیم نشریه: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (ISSN : 9366-1606، EISSN : 2322-4231)

نوع نشریه:  دو ماهنامه 

شاپا چاپی: 

شاپا الکترونیک: 

صاحب امتیاز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی و درمانی‌ استان‌ زنجان‌

مدیر مسئول: دکتر پرویز قزلباش، استادیار ، متخصص رادیولوژی 

سردبیر: دکتر یوسف مرتضوی، استاد، دکترای تخصصی هماتولوژی

آدرس: زنجان، شهرک کارمندان، بلوار مهدوی، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ استان‌ زنجان، کتابخانه مرکزی، دفتر مجله

کد پستی: 13191-45156

تلفن: 09308829392

نمابر: 33424766 (024)

پست الکترونیکی: journalzums.ac.ir 

 

این نشریه از زمستان سال 1380 دارای رتبه علمی پ‍ژوهشی می باشد.


View: 24006 Time(s)   |   Print: 3107 Time(s)   |   Email: 494 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Advances in Medical and Biomedical Research

Designed & Developed by : Yektaweb  Co-Publisher: Farname Inc.