سوال از مشاور پزشکی
[ برگشت به فرم ]
- مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی
1 نام و نام خانوادگی
2 سن
3 جنسیت
4 سوال شما مذبوط به کدام تخصص یا زمینه میباشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پزشک عمومی
داخلی
ارتوپدی
اورولوژی
کودکان ونوزادان و اطفال
قلب و عروق
جراحی عمومی
طب فیزیکی و توانبخشی
مغز و اعصاب
پاتولوژی (آسیب شناسی)
زنان،زایمان ونازایی
پاتولوژی (آسیب شناسی)
کار درمانی
گفتار درمانی
شنوایی سنجی
امور اداری و سازمانی
5 طرح سوال
لطفاً سوال مورد نظر خود را درج نمایید  
6 آدرس پست الکترونیکی