Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
:: گزارش دهی خطا ::

دفعات تکمیل فرم: 2 بار
کد رهگیرى این فرم: P212-F286-U0-N589505
شما در حال تکمیل فرم آزمون چندگزینه‌ای با عنوان گزارش دهی خطا هستید. لطفا در انتخاب پاسخ‌ها دقت نمایید.           زمان باقیمانده برای تایید فرم: 600 ثانیه
[ چاپ فرم ]
:: نام بیمارستان

1 نام مرکزی که خطا در آن اتفاق افتاده است ، ذکر شود
بیمارستان ایثار
2 نام بخشی که خطا در آن اتفاق افتاده است ، ذکر شود
اورژانش
بخش بستری زنان
بخش بستری مردان
رادیولوژی
آزمایشگاه
داروخانه
اتاق عمل
بلوک زایمان
درمانگاه تخصصی
اتاق عمل سرپایی
:: گزارش خطا

تمامی اطلاعات مربوط به شخص تکمیل کننده فرم بصورت کاملا محرمانه نگهداری می گردد.
 


3 نام تکمیل کننده فرم

در صورت تمایل

پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 شماره تلفن همراه گزارش دهنده خطا

در صورت تمایل

پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 خطا در چه تاریخی رخ داده

تاریخ شمسى:

6 سمت گزارش دهنده خطا
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 سمت فردی که خطا از او سر زده:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 توزیح نحوه بروز خطا

خطای اتفاق افتاده و دلایل احتمالی بروز آن شرح داده شود 

پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: آسیب های خطا

9 آيا خطا منجر به آسيب بيمار شده است ؟
بله
خیر
10 آيا خطا منجر به آسيب تجهيزات پزشكي شده است ؟
یله
خیر
11 آيا خطا منجر به آسيب پرسنل شده است ؟
بله
خیر
12 در صورت آسیب رسیدن ، چه راهکاری برای رفع آن اتخاذ شده است ؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: پیشنهادات

13 پیشنهاد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه :
CAPTCHA


بیمارستان ایثار ایجرود Isar Hospital of Ijrood