[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
:: فرم ارائه پيشنهاد کارکنان ::

کد رهگیرى این فرم: P25-F37-U0-N567390          
[ چاپ فرم ]

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 عنوان پيشنهاد:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 مشخصات پيشنهاد دهنده (گان)
رديف نام پيشنهاد دهنده(گان) واحد محل كار مدرك تحصيلي پست سازماني
3 پيشنهاد در مورد كدام واحدها مصداق دارد؟
 واحدهاي درماني مركز
 واحدهاي اداري مركز
 كل بيمارستان
 بيمارستانهاي دانشگاه
 كل دانشگاه
 وزارت بهداشت
4 شرح وضعيت قبلي و مشكلات آن
(توضيحات مختصر، روشن و مستند ارائه گردد.)
5 شرح وضعيت پيشنهادي و مزاياي آن
6 شرح نحوه اجراي پيشنهاد
7 هزينه اجراي طرح

 به ریال

پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 مدت زمان پيش بيني شده

به ماه

پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 سابقه انجام طرح در ساير مراكز
10 نقاط ضعف اجراي طرح پيشنهادي
11 نام :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 نام خانوادگی :
لطفاً نام خود را حتماً قید نمایید .
پاسخ را در کادر وارد کنید: