تنظيم شكايت
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگي
2 نام پدر
3 واحد يا فرد مورد شكايت
4 شرح شكايت
5 در صورت مراجعه قبلی به سایر مراجع برای رسیدگی به موضوع مورد شکایت ، مستندات خود را پیوست نمایید .
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
6 شماره تلفن ثابت
7 شماره همراه
8 نشاني دقیق پستی
- توجه

* تکمیل موارد ستاره دار (*) برای بررسی شکایت ، الزامی می باشد .
* برای پیگیری شکایت خود می توانید پس از گذشت 30 روز از تاریخ تنظیم شکایت با شماره تلفن 33156306 (اداره بازرسی) تماس حاصل فرمایید .