خود ارزیابی مطبها
[ برگشت به فرم ]
برای دریافت فایل بخشنامه ها و مقررات مطبها کلیک کنید .
- مشخصات اصلی
1 نام
2 نام خانوادگی
3 کد ملی
4 شماره نظام پزشکی
5 مدرک تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فلوشیپ
متخصص
فوق تخصص
دکتری - PHD
دکتری عمومی
6 رشته
7 تلفن همراه
8 پست الکترونیک
- چگونگی اشتغال در خارج از مطب
9 آیا در حال حاضر مسئول فنی مراکز دیگری می باشید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی (نام مرکز و شیفت اشتغال را در کادر ذیل وارد نمایید)
خیر
10 نام مرکز و شیفت اشتغال
11 آیا در حال حاضر در استخدام سازمان دولتی یا غیر دولتی می باشید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی (نام ، آدرس و تلفن سازمان را در کادر ذیل وارد نمایید)
خیر
12 نام ، آدرس و تلفن سازمان
- مشخصات مطب
13 تاریخ صدور پروانه مطب
14 تاریخ اعتبار
15 تاریخ افتتاح
16 شهر مجاز به فعالیت
17 پروانه مطب در معرض دید نصب است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
18 آدرس مطب اول
19 تلفن مطب اول
20 زمان فعالیت مطب اول
21 کد نوسازی
22 آیا مطب دوم دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
23 بیمه های طرف قرارداد
 تامین اجتماعی
 بیمه سلامت
 نیروهای مسلح
 کمیته امداد امام خمینی
 سایر بیمه ها
24 تعرفه ویزیت آزاد
25 تعرفه ویزیت بیمه
- فضای فیزیکی مطب
26 تعداد اتاقها
27 نور
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
28 سرویس بهداشتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
29 سیستم تهویه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
30 راه پله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
31 سیستم گرمایی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
32 سیستم سرمایی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
33 وضعیت نظافت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
34 جنس کف (قابلیت شستشو)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب
نامناسب
35 مالکیت مطب
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شخصی
استیجاری
- رعایت مقررات بهداشتی شرایط بهداشتی مطب خود را در مورد موارد ذیل چگونه ارزیابی می فرمایید؟
36 استفاده از مواد ضدعفونی جهت سطوح و تجهیزات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
37 استفاده از لوازم یکبار مصرف در خدمات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
38 استفاده از ظروف ایمنی یا سفتی باکس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
39 سطل زباله درب دار قابل شستشو با کیسه زباله مقاوم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
40 تفکیک زباله های عفونی وخطرناک
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
41 ملحفه تمیز و سالم و پوشش تختها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
42 فور یا اتوکلاو برای استریلیزاسیون
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
43 آیا واکسیناسیون هپاتیت انجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
44 استفاده از روپوش تمیز ومناسب
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- مشخصات تابلو مطب – سر نسخه – کارت ویزیت
45 آیا ازقوانین نظام پزشکی در ارتباط با مشخصات تابلو،سرنسخه و کارت ویزیت اطلاع دارید ومقررات مربوطه را رعایت می فرمایید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
46 عنوان تابلو با آیین نامه مطابقت دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
47 عنوان سرنسخه با آیین نامه مطابقت دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
48 عنوان کارت ویزیت با آیین نامه مطابقت دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- تشکیل پرونده و شرح حال بیمار
49 آیا بیمار پرونده دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
50 آیا مشخصات پذیرش بیمار در هر روز ثبت دستی یا مکانیزه می شود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- تجهیزات و داروهای موجود در مطب
51 تجهیزات ضروری و داروهای اورژانس جهت معاینه و درمان بیماران در مطب شما وجود دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- مشخصات متصدی و شرایط تزریقات
52 آیا واحد تزریقات در مطب وجود دارد ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- توضیحات پزشک
53 در صورت تمایل با نظرات ارزشمند خود ما را راهنمایی فرمایید.