Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: آمار ماهیانه اورژانس ::

کد رهگیرى این فرم: P423-F490-U0-N578878          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: اطلاعات اصلی

آمار اطلاعات عمومی اورژانس بیمارستان :
تاریخ

تاریخ شمسى:

سال
تاریخ تکمیل فرم

تاریخ شمسى:

نام نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
شماره تماس تکمیل کننده فرم
:: آمار اورژانس(آمار حتما بصورت عددی وارد گردد)

تعداد کل مراجعین به اورژانس
تعداد بیماران با مراجعه شخصی
تعداد مراجعین آورده شده توسطEMS
تعداد موارد ارجاع شده از سایر مراکز
تعداد مواردبدون علائم حیاتی در بدو ورود توسطEMS
تعداد موارد بدون علائم حیاتی در بدو ورود با مراجعه شخصی
تعداد مراجعه مجدد به اورژانس ظرف 24 ساعت
تعداد موارد سرپائی
تعداد موارد بستری در اورژانس
تعداد موارد ترک با مسئولیت شخصی از اورژانس
درصد ترک با مسئولیت شخصی
تعداد موارد بستری شده در بخشهای عادی
تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه
تعداد بیماران اعزامی به سایر مراکز
تعداد موارد فوت در 24 ساعت اول
تعداد موارد فوت بعد از 24 ساعت
تعداد بیماران بستری تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت
درصد بیماران بستری تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت
تعداد بیماران بستری خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12 ساعت
درصدبیماران بستری خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12ساعت
میانگین مدت زمان اقامت بیماران بستری در بخش اورژانس ( برحسب دقیقه)
میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح دو تریاژ (برحسب دقیقه)
میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح سه تریاژ (برحسب دقیقه)
میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت در سطح چهار تریاژ (برحسب دقیقه)
تعداد کل CPR در یک دوره زمانی مشخص
تعداد CPR موفق در یک دوره زمانی مشخص
درصد CPR موفق
تعداد بیماران ورودی سطح 1 تریاژ
تعداد بیماران ورودی سطح 2 تریاژ
تعداد بیماران ورودی سطح 3 تریاژ
تعداد بیماران ورودی سطح 4 تریاژ سرپایی با فرم تریاژ
تعداد بیماران ورودی سطح 4 واجد تشکیل پرونده اورژانس
تعداد بیماران ورودی سطح 5 تریاژ
 تعداد بیماران ترومایی حوادث ترافیکی
تعداد بیماران ترومایی حوادث غیر ترافیکی
تعداد بیماران ترومایی حوادث ترافیکی فاقد علائم حیاتی در بدو ورود
تعداد بیماران ترومایی حوادث غیر ترافیکی فاقد علائم حیاتی در بدو ورود
تعداد موارد cpr موفق بیماران ترومایی حوادث ترافیکی
تعداد موارد cpr موفق بیماران ترومایی حوادث غیر ترافیکی
تعداد موارد cpr موفق بیماران ترومایی حوادث ترافیکی فاقد علائم حیاتی در بدو ورود
تعداد موارد cpr موفق بیماران ترومایی حوادث غیر ترافیکی فاقد علائم حیاتی در بدو ورود
تعداد موارد cpr موفق بیماران غیر ترومایی فاقد علائم حیاتی در بدو ورود
تعداد بیماران تعیین تکلیف شده ترک با مسئولیت شخصی
تعداد ترک بدون اطلاع
تعداد کل مشاوره های آنی انجام شده
تعداد مشاوره های فوریتی انجام شده
تعداد مشاوره های آنی انجام شده در محدوده زمانی تعیین شده کمتر از نیم ساعت
تعداد مشاوره های فوریتی انجام شده در محدوده زمانی تعیین شده کمتر از دو ساعت
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم