نظرسنجی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 از کدام پایگاه های اطلاعاتی ارائه شده در سایت کتابخانه دیجیتال یبیشتر جهت جستجوی منابع اعم مقاله، کتاب، فیلم و .. استفاده می کنید؟
2 فعاليت و اطلاع رسانی سايت كتابخانه دیجیتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
3 چه خدمات و منابع دیگر را برای ارائه در سایت لازم میدانید؟