ارسال آثار
[ برگشت به فرم ]
شرکت کنندگان محترم لطفا قبل از ارسال آثار قوانین و مقررات بخش مربوطه را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال آثار نمایید . 
تعداد آثار مجاز برای هر بخش از جشنواره در بخش قوانین و مقررات آن بخش تعیین شده است و بدیهی است به آثار بیشتر از حدمجاز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه :
با توجه به حجم بالای  آثار ، ممکن است بارگذاری آثار زمانبر باشد لذا جهت اطمینان از ارسال صحیح و کامل آثار می بایست تا زمان دریافت تایید ارسال از طرف سایت(مشابه تصویر ذیل) منتظر بمانید .

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 سن
4 نشانی
5 شماره موبایل
6 پست الکترونیک
7 بخش مورد نظر جهت شرکت در جشنواره
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بخش تصویر سازی
بخش پوستر
بخش موشن گرافیک
بخش فیلم کوتاه : فقط در بخش آماتور (مردمی)
مقررات بخش ایده های خلاقانه و نوآورانه
بخش نقاشی
بخش عکس
8 فایل توضیحات آثار (اختیاری)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- بارگذاری آثار بخش سلامت و پیشگیری
9 عنوان اثر 1
10 فایل اثر 1
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
11 عنوان اثر 2
12 فایل اثر 2
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
13 عنوان اثر3
14 فایل اثر3
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
15 عنوان اثر4
16 فایل اثر4
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
17 عنوان اثر5
18 فایل اثر5
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
19 عنوان اثر6
20 فایل اثر6
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
21 عنوان اثر7
22 فایل اثر7
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
23 عنوان اثر8
24 فایل اثر8
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
25 عنوان اثر9
26 فایل اثر9
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
27 عنوان اثر10
28 فایل اثر10
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- بارگذاری آثار بخش کرونا
29 عنوان اثر 1
30 فایل اثر 1
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
31 عنوان اثر 2
32 فایل اثر 2
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
33 عنوان اثر3
34 فایل اثر3
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
35 عنوان اثر4
36 فایل اثر4
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
37 عنوان اثر5
38 فایل اثر5
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
39 عنوان اثر6
40 فایل اثر6
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
41 عنوان اثر7
42 فایل اثر7
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
43 عنوان اثر8
44 فایل اثر8
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
45 عنوان اثر9
46 فایل اثر9
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
47 عنوان اثر10
48 فایل اثر10
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- تایید اطلاعات ارسالی
49 -
 قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی جشنواره مطالعه گردیده و مورد تایید می باشد.