معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

معرفی پرسنل واحد توسعه تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/12/9 | 
• مسئول واحد توسعه تحصیلات تکمیلی و مشاور رئیس دانشگاه در امور تحصیلات تکمیلی
  نام و نام خانوادگی : دکتر احمد رضا مبین
  رشته : متخصص عفونی
  پست الکترونیک :  

 
  • کارشناس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : دکتر اکرم میرزاپور
  رشته : دکتری عمومی
  پست الکترونیک:
  

دفعات مشاهده: 2500 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف واحد توسعه تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/12/9 | 

۱- تشکیل جلسات با گرو ههای مختلف آموزشی در زمینه توسعه رشته های دانشگاهی و ارتقاء مرتبه اعضای محترم هیات علمی

۲- تکمیل فرم تاسیس رشته های مورد نظر به کمک مدیران محترم گرو هها و ارسال به دفتر گسترش و ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی جهت بررسی

۳- تهیه check list بازدید از وزارت متبوع و ارسال به مدیران محترم گرو هها جهت آماده سازی زمینه لازم برای بازدید

۴- پیگری وضعیت نامه های ارسالی از وزارت متبوع و هماهنگی با کارشناسان مربوطه در وزارتخانه

۵ - آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت توسعه رشته ها

۶- تشکیل جلسات مختلف در حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونت محترم آموزشی و ارائه فیدبک نیازهای گرو ههای مختلف آموزشی به اعضای محترم جلسه


دفعات مشاهده: 2504 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اقدامات انجام شده واحد توسعه تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/12/9 | 
۱- تٱسیس رشته جراحی عمومی مقطع دستیاری بالینی

۲- تٱسیس رشته جراحی زنان و زایمان مقطع دستیاری بالینی

۳- تٱسیس رشته بیهوشی مقطع دستیاری بالینی

۴- اقدام به تٱسیس رشته عفونی مقطع دستیاری بالینی

۵- اقدام به تٱسیس رشته روانپزشکی مقطع دستیاری بالینی

۶- تٱسیس رشته ژنتیک مقطع کارشناسی ارشد

۷- تٱسیس رشته بیو تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد

۸- اقدام به  تٱسیس رشته بیو تکنولوژی مقطع PHD

۹- اقدام به  تٱسیس رشته پزشکی مولکولی مقطع PHD

۱۰ - اقدام به تاسیس رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی ارشد

۱۱- تٱسیس رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد

۱۲- تٱسیس رشته پرستاری ویژه مقطع کارشناسی ارشد

۱۳- اقدام به تٱسیس رشته پرستاری مقطع PHD

۱۴- اقدام به تاسیس رشته مامایی مقطع کارشناسی ارشد  

۱۵- تٱسیس رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد

۱۶- اقدام به تٱسیس رشته انگل شناسی مقطع PHD

۱۷- اقدام به تاسیس رشته میکرو بیو لوژی مقطع کارشناسی ارشد  

۱۸- تٱسیس رشته دندانپزشکی  مقطع PHD

۱۹- تٱسیس رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد

۲۰ - تٱسیس رشته حشره شناسی مقطع کارشناسی ارشد


دفعات مشاهده: 2528 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد توسعه تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
معرفی تحصیلات تکمیلی
معرفی مدیر  
معرفی-همکاران  
شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی  
فرآیندهای جاری تحصیلات تکمیلی 
کارشناسی ارشد فرآیندها  

دفعات مشاهده: 1073 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر