شرکت های پخش داروئی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 

 
ردیف نام شرکت پخش نام مدیر شرکت شماره همراه مدیر شرکت نام مدیر فروش شماره همراه مدیر فروش نام ویزیتور شماره همراه ویزیتور تلفن دفتر فکس
۱ داروپخش آقای طیبی زاد ۹۱۲۷۲۸۸۵۱۵     آقای اسدیان- ویزیتور بیمارستان ها ۹۱۲۲۴۸۲۴۵۱ ۲۱۴۴۵۴۵۶۰۶ ۲۱۴۴۵۴۵۶۰۷
۲ محیا دارو آقای فولادی ۹۱۲۴۳۴۸۳۴۹ خانم خانبان ۹۱۲۵۸۱۵۴۱۵ آقای چوپانی ۹۱۲۴۴۱۴۱۷۸ ۲۶۳۴۷۲۴۹۷۷ ۲۱۴۴۹۹۴۹۰۲
۳ پوراپخش آقای امینی ۹۱۲۵۶۵۵۷۰۳ آقای ذاکری ۹۱۹۶۰۷۲۲۷۹ آقای نقی لو ۹۱۹۲۴۱۵۱۲۲ ۲۶۳۴۷۶۳۱۴۷ ۰۲۶۳۴۷۶۳۱۴۶-۷
۴ لیوار آقای افکاری ۹۱۲۲۳۶۱۱۴۰ آقای افکاری ۹۱۲۲۳۶۱۱۴۰ آقای صمیمی ۹۱۲۶۶۵۰۳۷۷ ۲۶۳۶۳۰۴۳۳۱ ۲۶۳۶۳۰۴۳۳۱
۵ سینا پخش صبا  آقای سلیمی ۹۱۴۴۱۲۲۱۵۵ آقای تقی پور ۹۱۴۴۱۸۰۷۱۱ آقای جواد کاکائی ۹۱۹۸۴۴۰۷۸۸ ۴۱۳۶۳۷۳۳۴۴ ۰۴۱۳۶۳۷۳۳۴۴-۱۰۹
۶   آقای رحیم کیافر ۹۱۴۱۱۵۲۱۰۸ آقای بهزاد کیافر ۹۱۴۴۱۴۹۲۵۹ آقای بیگلی ۹۱۴۷۶۸۰۲۸۴ ۴۱۳۶۳۷۴۴۳۷ ۴۱۳۶۳۷۱۵۹۲
۷ طب نوین آقای رشیدی ۹۱۴۹۵۱۸۳۰۲ آقای رشیدی ۹۱۴۹۵۱۸۳۰۲ آقای بیات ۹۱۲۷۴۲۴۸۶۳ ۴۵۳۳۶۴۳۰۰۸ ۴۵۳۳۶۴۳۰۰۸
۸ سلامت پخش هستی آقای نمازی ۹۱۴۳۵۷۹۸۰۶ آقای موسوی ۹۱۴۳۵۵۱۱۸۲ آقای داهیم ۹۱۲۷۴۲۷۵۵۹ ۴۵۳۳۲۳۲۶۵۸ ۴۵۳۳۲۳۲۶۵۸
۹ داروگستر رازی آقای غلامحسینی ۹۱۴۱۰۰۵۳۵۸ آقای حیدرزاده نظرلو ۹۱۴۴۰۵۷۷۳۵ آقای مرادی کیا ۹۱۲۷۴۵۳۴۸۵ ۰۴۱۳۶۳۰۰۰۱۲-۱۳ ۴۱۳۶۳۰۰۰۱۴
۱۰ جهان فارمد آقای اثبات زاده ۹۱۴۸۰۹۹۶۸۱ خانم بردی ۹۱۴۸۰۹۷۰۱۶ آقای ذوالقدر ۹۱۲۸۴۲۰۹۱۸ ۴۵۳۳۶۴۵۰۰۲ ۴۵۳۳۶۴۵۰۰۲
۱۱ بهستان  دکتر سلیمانی مدیر فروش کل بهستان  ۹۱۲۲۱۰۸۴۷۶ دفتر اصلی شرکت ۲۱۸۴۰۵۴۰۰۰ آقای احد صفرخانلو مدیر شرکت تهران غرب ۹۲۱۴۰۲۱۵۱۴ آقای سعید توانا- سرپرست فروش شعبه ۹۱۸۳۶۴۰۷۲۰
۱۲ الیت دارو آقای کریمی ۹۱۲۵۸۵۷۸۳۷ آقای کریمی ۹۱۸۳۱۷۳۲۶۶  آقای سلمانی ۹۱۹۴۴۲۸۲۱۰ ۸۱۳۴۵۸۶۶۹۲ ۸۱۳۴۵۸۶۶۹۱
۱۳ البرز آقای غفاری ۹۱۲۵۴۱۹۵۱۷ آقای قرابیگلی ۹۱۲۵۴۲۱۲۲۹     ۲۴۳۳۷۷۵۶۰۱  
۱۴ رازی آقای سخائی ۹۱۲۳۴۱۵۷۹۰ آقای قره باغی ۹۱۲۴۴۲۰۹۰۴     ۰۲۴۳۲۲۲۱۱۴۷-۴۸ ۲۴۳۲۲۲۱۱۴۶
۱۵ قاسم ایران آقای زمانی   آقای اسلامی ۹۱۲۳۴۲۴۰۳۱     ۲۴۳۵۵۲۸۰۳۱ ۲۴۳۵۵۲۸۰۳۶
۱۶ بهرسان دارو آقای معینی ۹۱۲۳۴۱۱۰۳۵         ۲۴۳۳۷۸۴۹۹۲  
۱۷ داروگستر یاسین آقای نقدیان ۹۱۹۳۴۴۶۰۳۳ آقای طباطبائیان ۹۱۰۹۴۷۱۵۰۳     ۰۲۴۳۲۲۲۲۱۷۹-۸۰ ۲۴۳۲۲۲۲۱۷۹
۱۸ اکسیر آقای قربانی ۹۱۲۱۴۱۵۲۶۳         ۲۴۳۲۲۲۱۲۴۲  
۱۹ توسعه تجارت جلال آرا آقای ترابی ۹۱۰۱۴۶۱۶۹۸         ۲۴۳۲۲۲۱۰۸۶  
۲۰ داروگستر نخبگان     آقای علیرضا حریری ۹۱۲۳۴۱۲۳۸۹ آقای وحید افشین راد ۹۳۵۹۹۸۸۷۰۴ ۲۴۳۲۲۲۲۱۲۵  
۲۱ هجرت آقای خوبان ۹۱۲۳۸۱۸۵۸۸ آقای سلیمانی ۹۱۲۲۸۲۸۹۷۴     ۰۲۸۲۷۲۴۳۵۹۱-۵ ۲۸۲۷۲۴۳۵۹۶
۲۲ فردوس آقای اوجی ۹۱۲۱۰۲۹۴۴۶ آقای نصیری ۹۱۲۱۸۱۳۳۵۷ آقای نصیری ۹۱۲۱۸۱۳۳۵۷ ۰۲۸۳۳۲۹۲۵۷۱-۴ ۲۸۳۳۲۹۲۴۲۹
۲۳ التیام مهسا کشاورز ۹۱۶۶۳۸۱۹۵۸ عاطفه کشاورز ۹۹۱۲۰۶۰۰۷۵ آقای سیروس بهمنی ۹۱۰۹۷۱۱۱۶۱ ۰۲۸۳۳۲۹۲۲۷۱-۳۳۲۹۲۲۵۲ ۲۸۳۳۲۹۲۴۳۱
۲۴ بهپخش دارو مهدی صدیق بیان   مهدی صدیق بیان ۹۱۴۴۱۷۰۹۶۸ آقای عباسی ۹۱۹۷۴۸۸۵۳۵ ۰۴۱۳۴۴۳۲۶۰۰-۲۷۰۰ ۴۱۳۴۴۳۲۷۲۴
۲۵ آدورا طب آقای ادهمی ۹۱۴۴۱۲۹۳۰۷ آقای شفاعی ۹۱۲۵۸۲۰۸۵۵     ۲۸۳۲۸۴۸۱۵۷ ۲۸۳۲۸۴۸۱۵۶
۲۶ اهوراپخش امین آقای احسانی فرد ۹۱۹۱۹۳۰۶۷۰ خانم عرب نوبندگانی ۹۱۷۱۲۰۳۰۳۰ خانم حسینی ۹۳۶۰۰۰۰۴۵۴ ۲۸۳۲۲۳۲۲۰۸ ۲۸۳۲۲۳۲۲۰۸

دفعات مشاهده: 2844 بار   |   دفعات چاپ: 182 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر